Note!! There can be more than one nav warning on this page!!!


Fri nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
220917 - 230917:


ek r18 jaegerspris             0600-1400z  5.000 ft
ek r32 oksby                0600-1500z 12.500 ft
ek r33 vejers               0600-1500z 12.500 ft
ek r34 bordrup               0700-1500z  2.700 ft
ek r35 henne                0700-1500z  2.700 ft
ek r38 roemoe               0600-1500z  6.500 ft
ek r45 hevring               0600-1400z   700 ft
ek r48 tranum syd             0600-1600z  3.300 ft
ek r80 kallesmaersk oest          0600-1500z 12.500 ft
ek r96 hullebaek              0700-1600z  1.500 ft
ek d301 fanoe tsa             0755-0935z fl 530
ek d302 hanstholm - a tsa         0755-0935z fl 530
ek d303 hanstholm - b tsa         0755-0935z fl 530
    lower limit fl 55
ek d304 dogger               0755-0935z fl 530
bt
 
Sat nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
230917 - 240917:


ek r15 sejeroe oest            1000-1600z  5.000 ft
ek r18 jaegerspris             0700-1400z  5.000 ft
ek r96 hullebaek              0700-1600z  1.500 ft
bt
 
 
Sun nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
240917 - 250917:


ek r32 oksby                0600-2200z  9.900 ft
ek r33 vejers               0600-2200z  9.900 ft
ek r80 kallesmaersk oest          0600-2200z  9.900 ft
ek r96 hullebaek              0700-1800z  1.500 ft
bt
 
Mon nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
250917 - 260917:


ek r18 jaegerspris             0600-2100z  5.000 ft
ek r32 oksby                0600-2200z  9.900 ft
ek r33 vejers               0600-2200z  9.900 ft
ek r34 bordrup               0700-1500z  2.700 ft
ek r35 henne                0700-1500z  2.700 ft
ek r38 roemoe               0755-1230z 24.500 ft
ek r39 borris soenderland         0900-2100z 12.000 ft
ek r45 hevring               0600-2000z  1.700 ft
ek r80 kallesmaersk oest          0600-2200z  9.900 ft
ek d301 fanoe tsa             0755-0935z fl 530
ek d301 fanoe tsa             1100-1240z fl 530
ek d302 hanstholm - a tsa         0755-0935z fl 530
ek d302 hanstholm - a tsa         1100-1240z fl 530
ek d303 hanstholm - b tsa         0755-0935z fl 530
    lower limit fl 55
ek d303 hanstholm - b tsa         1100-1240  fl 530
    lower limit fl 55
ek d304 dogger               0755-0935z fl 530
ek d304 dogger               1100-1240z fl 530
bt