Note!! There can be more than one nav warning on this page!!!


Wed nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
240517 - 250517:


ek r17 isefjord              0600-2000z 11.900 ft
ek r18 jaegerspris             0600-2000z 11.900 ft
ek r32 oksby                0600-1600z  3.300 ft
ek r33 vejers               0600-1600z  3.300 ft
ek r34 bordrup               0700-1500z  2.700 ft
ek r35 henne                0700-1500z  2.700 ft
ek r45 hevring               0600-1600z   900 ft
ek r48 tranum syd             0600-1400z  1.700 ft
ek r78 nymindegab vest           0700-1500z  1.700 ft
ek r79 nymindegab oest           0700-1500z  1.700 ft
ek r95 raghammer odde           0700-1400z 11.000 ft
ek d301 fanoe tsa             0755-0935z fl 660
ek d301 fanoe tsa             1100-1240z fl 660
ek d302 hanstholm - a tsa         0755-0935z fl 660
ek d302 hanstholm - a tsa         1100-1240z fl 660
ek d303 hanstholm - b tsa         0755-0935z fl 660
    lower limit fl 55
ek d303 hanstholm - b tsa         1100-1240  fl 660
    lower limit fl 55
ek d304 dogger               0755-0935z fl 660
ek d304 dogger               1100-1240z fl 660
increased mil flying (ørnhøj)        0645-0745z fl 050
  lower limit 500 ft           
  ref.: mil notam m0203/17
increased mil flying (ørnhøj)        0830-0930z fl 050
  lower limit 500 ft           
  ref.: mil notam m0203/17
increased mil flying (ørnhøj)        1015-1115z fl 050
  lower limit 500 ft           
  ref.: mil notam m0203/17
increased mil flying (ørnhøj)        1200-1300z fl 050
  lower limit 500 ft           
  ref.: mil notam m0203/17

bt
 
Thu nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
250517 - 260517:


es d138 bornholm n             0600-1000z 20.000 ft
bt
 
Fri nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
260517 - 270517:


ek r34 bordrup               0600-1500z  2.700 ft
ek r35 henne                0600-1500z  2.700 ft
bt
 
Sat nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
270517 - 280517:


paradrop aabybro
ref mil notam m0207/17           0800-1300z 13.000 ft
bt
 
Sun nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
280517 - 290517:


no activity
bt
 
Mon nav warning summary for copenhagen fir and adjacent waters
valid period: 0600 - 0600 utc
290517 - 300517:


ek r11 sjaellands odde vest        1200-1300z  5.000 ft
ek r12 gniben               1200-1300z  5.000 ft
ek r32 oksby                0900-2200z 12.500 ft
ek r32 oksby                0500-0600z 12.500 ft
ek r33 vejers               0900-2200z 12.500 ft
ek r33 vejers               0500-0600z 12.500 ft
ek r38 roemoe               0755-1230z 24.500 ft
ek r39 borris soenderland         0900-2100z 12.000 ft
ek r45 hevring               0600-2000z   900 ft
ek r78 nymindegab vest           0700-1500z  1.700 ft
ek r79 nymindegab oest           0700-1500z  1.700 ft
ek r80 kallesmaersk oest          0900-2200z 12.500 ft
ek r80 kallesmaersk oest          0500-0600z 12.500 ft
ek d301 fanoe tsa             0755-0935z fl 660
ek d301 fanoe tsa             1100-1240z fl 660
ek d302 hanstholm - a tsa         0755-0935z fl 660
ek d302 hanstholm - a tsa         1100-1240z fl 660
ek d303 hanstholm - b tsa         0755-0935z fl 660
    lower limit fl 55
ek d303 hanstholm - b tsa         1100-1240  fl 660
    lower limit fl 55
ek d304 dogger               0755-0935z fl 660
ek d304 dogger               1100-1240z fl 660
bt